Adsense• (NHM Beed) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (कोविड-19) बीड भरती निकाल

• MAH-MBA/MMS CET 2020 निकाल

• (BMC) बृहन्मुंबई महानगरपालिका कामगार भरती 2017-18 (187 उमेदवारांची निवड यादी)

• IBPS – लिपिक, PO-MT, & स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा निकाल

• (NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत भरती निकाल (कोविड-19)

• (MAHA TET) महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा- 2019 अंतिम उत्तरसूची

• NEET PG 2020 अंतिम गुणवत्ता यादी

• UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2018 राखीव यादी

• (NHM Nashik) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नाशिक येथे विविध पदांची भरती निकाल (कोविड-19)

• (KDMC) कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका – स्टाफ नर्स भरती निकाल

• (BSF) सीमा सुरक्षा दलात HC (RO/RM) पदांच्या 1248 जागांसाठी भरती – Phase II निकाल

• (BMC) बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्टाफ नर्स भरती निकाल

• DRDO (CEPTAM-09/A&A) Tier-1 परीक्षा निकाल

• (Post Office) भारतीय डाक विभाग महाराष्ट्र सर्कल- GDS भरती निकाल

• (CBI) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया- 74 स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती परीक्षा निकाल

• (NABARD) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक 150 असिस्टंट मॅनेजर भरती पूर्व परीक्षा निकाल

• (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-I परीक्षा 2020 निकाल

• (Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (AA) & सेलर (SSR) & सेलर (MR) ऑक्टोबर 2020, INET- SSC ऑफिसर निकाल

• GATE 2020 निकाल

• (MPSC) सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा – 2020 प्रथम उत्तरतालिका (02-2020)

• (SSC CGL) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत संयुक्त पदवीधर स्तर परीक्षा 2019 – उत्तरतालिका

• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा,गट-ब मुख्य परीक्षा-2019 सहायक कक्ष अधिकारी – अंतिम निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-ब  मुख्य परीक्षा-2018- पोलीस उपनिरीक्षक – अंतिम निकाल

• IBPS PO/MT-IX परीक्षा 2019 स्कोअर कार्ड

• (LIC) भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 7871 सहाय्यक जागांसाठी भरती निकाल

• (NTRO) राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था – 71 टेक्निशिअन ‘A’ भरती परीक्षा निकाल

• (OFB) ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डात ‘अप्रेंटिस’ पदांच्या 6060 जागांसाठी भरती निकाल

• (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 778 जागांसाठी भरती – वैद्यकीय परीक्षेसाठी निवड यादी

• (UPSC IFS) भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 (IFS) अंतिम निकाल

• (RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँक – 926 सहाय्यक पूर्व परीक्षा निकाल

• (MPSC) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2020 प्रथम उत्तरतालिका

• (Mahagenco) महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी 746 तंत्रज्ञ-III – अंतिम निवड यादी

• (Delhi Police) दिल्ली पोलीस दल- MTS 2018 अंतिम निकाल

• (NABARD) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक- ऑफिस अटेंडंट पूर्व परीक्षा निकाल

• CS परीक्षा 2019 निकाल

• (SSC) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier II परीक्षा 2018 निकाल

• (Indian Navy) भारतीय नौदल- सेलर (MR) एप्रिल 2020 बॅच भरती- गुणवत्ता यादी

• UPSC मार्फत संयुक्त भूवैज्ञानिक & भूविज्ञानी परीक्षा 2020 पूर्व परीक्षा निकाल

• (SSC) Phase-VII/2019/Selection Posts – निकाल

• (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 778 ‘ड्रायव्हर MT’ भरती – निकाल

• (SSC) दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2019 पेपर 1 निकाल

• महावितरण- पदवीधर इंजिनिअर ट्रेनी & डिप्लोमा इंजिनिअर ट्रेनी भरती परीक्षा गुणपत्रक

• LIC HFL सहाय्यक व्यवस्थापक भरती- निकाल

• EPFO मध्ये 2189 सोशल सिक्योरिटी असिस्टंट (SSA) भरती Phase II निकाल

• (IBPS SO) IBPS मार्फत 1163 स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती मुख्य परीक्षा निकाल (CRP SPL-IX)

• (CBSE) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळात 357 जागांसाठी भरती परीक्षा उत्तरतालिका

• NHM महाराष्ट्र- समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा फेब्रुवारी 2020 निकाल• (SSC) दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2018 पेपर 2 निकाल

• (BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 165 सिस्टिम ऑफिसर पदांची भरती निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 निकाल

• (Mahagenco) महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत 746 तंत्रज्ञ-3 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (FCI) भारतीय अन्न महामंडळ- 330 मॅनेजर भरती पूर्व परीक्षा निकाल

• (MCGM) बृहन्मुंबई महानगरपालिका – 341 कनिष्ठ अभियंता परीक्षा निकाल

• JEE (Main) 2020 निकाल

• (UPSC IFS) भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 (IFS) निकाल

• महावितरण- पदवीधर इंजिनिअर ट्रेनी & डिप्लोमा इंजिनिअर ट्रेनी भरती परीक्षा निकाल

• (LIC) भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 7871 सहाय्यक जागांसाठी भरती मुख्य परीक्षा निकाल

• (IBPS SO) IBPS मार्फत 1163 स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती पूर्व परीक्षा निकाल (CRP SPL-IX)

• (MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 निकाल

• (ZP Result) जिल्हा परिषद भरती 2020 निकाल

• IBPS PO/MT (CRP- PO/MT-IX) मुख्य परीक्षा गुणपत्रक

• (MSBSHSE) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात 266 जागांसाठी भरती परीक्षा प्रतिसाद पत्रक

• CAT 2019 निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका

• MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका

• DRDO 351 टेक्निशिअन ‘A’ भरती Tier-I CBT निकाल (CEPTAM-09/TECH ‘A’)

• IBPS – लिपिक 2019 पूर्व परीक्षा निकाल

•  SSC – ‘कॉन्स्टेबल (GD)’ मेगा भरती 2018 PET & PST साठी उमेदवारांची यादी

•  (UGC NET) राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) परीक्षा- डिसेंबर 2019 निकाल

• (CTET) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा डिसेंबर 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• (MPSC) पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा, गट अ, चाळणी परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – राज्य कर निरीक्षक अंतिम निकाल

• LIC HFL- असोसिएट,असिस्टंट भरती अंतिम निकाल

• (SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL 2017 अंतिम निकाल

• (MSBSHSE) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात 266 जागांसाठी भरती परीक्षा उत्तरतालिका

• UPSC – N.D.A. & N.A.(II) 2019 निकाल

• (MPSC) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका

• (DMFS) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा प्रवेश प्रक्रिया-2019 परीक्षा निकाल

• (MPSC) अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• LIC HFL- असोसिएट भरती मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

• (MMRDA) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात 1053 जागांसाठी मेगा भरती परीक्षा निकाल

• SSC मार्फत ज्युनिअर/सिनिअर हिंदी ट्रान्सलेटर & हिंदी प्राध्यापक परीक्षा (TIER-I) 2019 उत्तरतालिका

• (LIC) भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 7871 सहाय्यक जागांसाठी भरती पूर्व परीक्षा निकाल

• तलाठी भरती 2019 परीक्षा – पुणे, बीड, अकोला, सिंधुदुर्ग, परभणी, जालना, चंद्रपूर  निकाल

• (BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 182 लिपिक पदांची भरती – स्क्रीनिंग टेस्टसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

• (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-I परीक्षा 2019 अंतिम निकाल

• (RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 199 ऑफिसर ग्रेड ‘B’ पदांची भरती – Phase-I परीक्षा निकाल

• (SSC CGL) संयुक्त पदवीधर स्तर CGL परीक्षा 2017 अंतिम निकाल

• (NVS) नवोदय विद्यालय समिती मध्ये 2370 जागांसाठी मेगा भरती परीक्षा निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – पेपर 2 राज्य कर निरीक्षक अंतिम उत्तरतालिका

• (FSSAI) भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकणात 275 जागांसाठी भरती निकाल

• (NYKS) नेहरू युवा केंद्र संघटन मध्ये 337 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• IBPS PO/MT (CRP- PO/MT-IX) पूर्व परीक्षा गुणपत्रक

• (NABARD) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक – 91 डेवलपमेंट असिस्टंटभरती पूर्व परीक्षा निकाल

• (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन – मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा 2019 पेपर I उत्तरतालिका

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, कर सहाय्यक (मुख्य) परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• LIC HFL- असिस्टंट मॅनेजर भरती मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

• (VSSC) विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भरती परीक्षा निकाल

• UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2019 अंतिम निकाल

• (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 778 जागांसाठी भरती – लेखी परिक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी (UR & EWS)

• (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-II परीक्षा 2019 निकाल

• (RRB) भारतीय रेल्वेत 13487 जागांसाठी मेगा भरती CBT II निकाल (CEN) No.03/2018

• EPFO मध्ये 2189 सोशल सिक्योरिटी असिस्टंट (SSA) भरती पूर्व परीक्षा गुणपत्रक

• EPFO मध्ये 280 असिस्टंट जागांसाठी भरती पूर्व परीक्षा गुणपत्रक

• (Indian Navy) भारतीय नौदल – 172 चार्जमन भरती परीक्षा निकाल

• (MUHS) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात 95 जागांसाठी भरती परीक्षा गुणसूची

• (APS) आर्मी पब्लिक स्कूल मध्ये 8000 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (MPSC) दिवाणी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 2019 निकाल

• (SSC) Phase-VII/2019/Selection Posts – उत्तरतालिका

• (SBI) भारतीय स्टेट बँक- 8904 लिपिक भरती अंतिम निकाल

• (UPSC) नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा 2018 निकाल

• (SSC) संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier II परीक्षा 2018 निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – पेपर 2 सहाय्यक कक्ष अधिकारी अंतिम उत्तरतालिका

• EPFO मध्ये 2189 सोशल सिक्योरिटी असिस्टंट (SSA) भरती पूर्व परीक्षा निकाल

• (SSC) दिल्ली पोलीस & CAPF मधील उपनिरीक्षक, CISF मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा 2018 पेपर 2 उत्तरतालिका

• (BHC) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 204 जागांसाठी भरती निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2019 निकाल

• (SBI) भारतीय स्टेट बँक 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) परीक्षा 2019 अंतिम निकाल

• (ITBP) इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस दल- 241 कॉन्स्टेबल (MM) ग्रुप C भरती 2017 निकाल

• IDBI बँक- असिस्टंट मॅनेजर & एक्झिक्युटिव भरती अंतिम निकाल

•  (Indian Air Force) भारतीय हवाई दल ग्रुप X & Y (02/2020) Phase I निकाल

• EPFO मध्ये 280 असिस्टंट जागांसाठी भरती पूर्व परीक्षा निकाल

• (LIC) भारतीय आयुर्विमा महामंडळ – 8581 प्रशिक्षणार्थी विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा निकाल

• (Indian Navy) भारतीय नौदल सेलर (AA & SSR) बॅच फेब्रुवारी 2020 निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, (मुख्य) परीक्षा 2019 पेपर 1 प्रथम उत्तरतालिका

•(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 अंतिम उत्तरतालिका

• (MH SET) सहाय्यक प्राध्यापक राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा-2019 निकाल

• (BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 182 लिपिक पदांची भरती – पात्र उमेदवारांची पुढील यादी

• (ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ- स्टेनोग्राफर Phase II परीक्षा निकाल

•  (UPSC) भारतीय आर्थिक सेवा (IES) & भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2019 निकाल

• (IBPS) ऑफिस असिस्टंट (मल्टीपर्पज) भरती पूर्व परीक्षा निकाल (CRP RRB VIII)

• (LIC) भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 590 सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (AAO) अंतिम निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2018 अंतिम निकाल

• (AIIMS Delhi) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत नर्सिंग ऑफिसर पदांच्या 503 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (NABARD) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेत 87 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (MPSC) अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल

• तलाठी भरती 2019 परीक्षा निकाल

• (RRB) भारतीय रेल्वेत 13487 जागांसाठी मेगा भरती CBT II प्रश्नपत्रिका /उत्तरतालिका (CEN) No.03/2018

• (Allahabad Bank) इलाहाबाद बँक- 92 स्पेशलिस्ट ऑफिसर भरती परीक्षा निकाल

• (ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ- उच्च विभाग लिपिक Phase II परीक्षा निकाल

• (SSC) संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier II परीक्षा 2018 उत्तरतालिका

• (BHC) मुंबई उच्च न्यायालयात 182 लिपिक पदांची भरती – पात्र उमेदवारांची पुढील यादी

• तलाठी भरती 2019 परीक्षा प्रतिसाद पत्रक

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• (MUHS) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात 95 जागांसाठी भरती परीक्षा गुणसूची

• (IAF) भारतीय हवाई दल AFCAT (02/2019) परीक्षा निकाल

• IBPS ऑफिसर स्केल-I पूर्व परीक्षा निकाल (CRP-RRB-VIII)

• (SSC) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier I परीक्षा 2018 निकाल

• (SSC) संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier I परीक्षा 2018 निकाल

•  (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल (GD)’ मेगा भरती परीक्षा सुधारित निकाल

• (BHC) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 204 जागांसाठी भरती- पात्र उमेदवारांची यादी

• (MPSC) सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा-2017 सुधारित अंतिम निकाल

• (MPSC) सहाय्यक नगर नियोजक अंतिम निकाल (20/2018)

• (MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा -2017 अंतिम निकाल

• (IB) केंद्रीय गुप्तचर विभागात 1054 सुरक्षा सहाय्यक (कार्यकारी) पदांची भरती पूर्व परीक्षा निकाल

• (RRB) भारतीय रेल्वेत 1937 जागांसाठी मेगा भरती (पॅरामेडिकल) (CEN) No.02/2019 निकाल

• तलाठी भरती 2019 परीक्षा गुणांची यादी

• (SSC)संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier I परीक्षा 2018 अंतिम उत्तरतालिका

• (MPSC) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2018- पात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखत दिनांक (PHASE-II)

• (CISF) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल- कॉस्टेबल/ड्राइव्हर/DCPO-2017 भरती परीक्षा सुधारित निकाल

• (Assam Rifles) असम राइफल्स मध्ये 749  टेक्निशिअन/ट्रेड्समन पदांची भरती निकाल

• 10 वी (SCC) जुलै 2019 निकाल

• IDBI बँकेत असिस्टंट मॅनेजर (PGDBF) पदांच्या 600 जागांसाठी भरती निकाल

• (Indian Navy) भारतीय नौदल – 554 ट्रेडसमन मेट भरती – तात्पुरती निवड यादी

• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब (मुख्य) परीक्षा-2019 – सहायक कक्ष अधिकारी (पेपर 2), प्रथम उत्तरतालिका

• (South Indian Bank) साउथ इंडियन बँक- 545 लिपिक/ऑफिसर भरती परीक्षा निकाल

• MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल

• (SSC) संयुक्त पदवीधर स्तर CGL Tier I परीक्षा 2018 गुणपत्रक

• (Indian Navy) भारतीय नौदल- सेलर (MR) ऑक्टोबर 2019 बॅच भरती निकाल

• (SBI) भारतीय स्टेट बँक 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा 2019 निकाल

• (BRO) सीमा रस्ते संघटनेत 778 जागांसाठी भरती – PET तारखा & उमेदवारांची यादी

•(Indian Army) भारतीय सैन्य भरती निकाल

• (NABARD) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेत 87 जागांसाठी भरती मुख्य परीक्षा निकाल

• ONGC मुंबई नॉन एक्झिक्युटिव भरती परीक्षा निकाल (जाहिरात क्र.04/2018)

• (UPSC) संयुक्त वैद्यकीय सेवा (CMS) परीक्षा 2019 निकाल

• (RRB) भारतीय रेल्वेत 13487 जागांसाठी मेगा भरती CBT 1 निकाल (CEN) No.03/2018

• UPSC-CAPF (असिस्टंट कमांडंट) 2018 अंतिम निकाल

• (MPSC) स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2018- पात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखत दिनांक

• CA परीक्षा 2019 निकाल

• (UBI) युनियन बँक ऑफ इंडिया मध्ये 181 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (Karnataka Bank) कर्नाटक बँकेत ‘लिपिक’ पदांची भरती परीक्षा निकाल<

• (Maha Forest) वनरक्षक भरती परीक्षा पात्र उमेदवारांची लघू यादी

• MPSC PSI मुख्य परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका

• (ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात 1934 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2019 अंतिम उत्तरतालिका

•(MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट ब(मुख्य) परीक्षा-2019 – पेपर 1, प्रथम उत्तरतालिका

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल

• (CWC) केंद्रीय वखार महामंडळात 571 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा – CDS-II परीक्षा 2018 (OTA) निकाल

• (UPSC) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (असिस्टंट कमांडेंट) CISF AC 2018 अंतिम निकाल

• तलाठी भरती 2019 परीक्षा उत्तरतालिका

• (LIC) भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 8581 प्रशिक्षणार्थी विकास अधिकारी पूर्व परीक्षा निकाल

• (LIC) भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 590 सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी (AAO) मुख्य परीक्षा निकाल

• (CTET) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा- जुलै 2019 निकाल

• (MSRTC) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भरती परीक्षा निकाल

• (SET) सहाय्यक प्राध्यापक राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा-2019 उत्तरतालिका

• NHM समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) भरती परीक्षा निकाल

•  (RRB) भारतीय रेल्वेत 13487 जागांसाठी मेगा भरती परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका (CEN) No.03/2018

• (ICG) भारतीय तटरक्षक दल- नाविक (GD) 02/2019 बॅच भरती परीक्षा निकाल

•(SBI) भारतीय स्टेट बँक- 8904 लिपिक पूर्व परीक्षा निकाल

•(Maha Forest) वनरक्षक भरती परीक्षा स्कोअर लिस्ट

• (SSC) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10 +2) CHSL Tier I परीक्षा 2018 उत्तरतालिका

• MSRLM पालघर-ठाणे भरती परीक्षा स्कोअर लिस्ट

• (Mahakosh) महाराष्ट्र वित्त विभागात 932 जागांसाठी मेगा भरती पात्र उमेदवारांची यादी

• (Central Railway) मध्य रेल्वे पॅरामेडिकल स्टाफ भरती निकाल

• (CMFP) मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2019 निकाल

• (ICG) भारतीय तटरक्षक दल- यांत्रिक 02/2019 बॅच भरती परीक्षा निकाल

• (MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा-2019 अंतिम उत्तरतालिका

• (MPSC) विक्री कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2017 निकाल

• (FCI) भारतीय अन्न महामंडळात 4103 जागांसाठी भरती Phase I निकाल

• NHM समुदाय आरोग्य अधिकारी भरती निकाल

• (RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत ज्युनिअर इंजिनिअर पदांची भरती परीक्षा निकाल

• (UPSC) नागरी सेवा (पूर्व) परीक्षा 2019 निकाल

• (UPSC) भारतीय वन सेवा पूर्व परीक्षा (IFS) निकाल

• NTA UGC NET जून 2019 निकाल

• (NVS) नवोदय विद्यालय समिती मध्ये 215 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

• (Mahakosh) महाराष्ट्र वित्त विभागात 932 जागांसाठी मेगा भरती परीक्षा निकाल
• (Krushi Sevak) महाराष्ट्र कृषी विभागात ‘कृषी सेवक’ पदांच्या 1416 जागांसाठी मेगा भरती परीक्षा निकाल
• (Maha PWD) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागात 405 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरती परीक्षा निकाल
• (Maha Forest) महाराष्ट्र वन विभागात वन सर्वेक्षक भरती निकाल
• (Syndicate Bank) सिंडिकेट बँकेत 129 ‘स्पेशलिस्ट ऑफिसर’ भरती परीक्षा निकाल
• (PCMC) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका- पॅरमेडीकॅल स्टाफ भरती लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी
• (SBI) भारतीय स्टेट बँक 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पूर्व परीक्षा 2019 निकाल
• (ICG) भारतीय तटरक्षक दल- असिस्टंट कमांडंट 02/2019 बॅच भरती परीक्षा निकाल (List-II & III )
• (Maha Forest) वनरक्षक भरती परीक्षा उत्तरतालिका
• (MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका
•  (RPF) रेल्वे सुरक्षा दल (Constable/RPF – 01/2018) अंतिम गुणवत्ता यादी
• (ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ – पॅरामेडिकल भरती परीक्षा निकाल
• (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत ‘कॉन्स्टेबल (GD)’ मेगा भरती परीक्षा निकाल
• (Indian Navy) भारतीय नौदल- सेलर SSR/ सेलर AA ऑगस्ट 2019 बॅच मेगा भरती निकाल
• (MPSC) दिवाणी न्यायाधीश पूर्व परीक्षा 2019 निकाल (2/2019)
• UPSC – N.D.A. & N.A.(I) 2019 निकाल
• (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल (1/2019)
• (MPSC) महाराष्ट्र गट-क सेवा, संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2019 प्रथम उत्तरतालिका
• (ITBP) इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस दल- 218 कॉन्स्टेबल (टेलिकॉम) भरती निकाल
• दिल्ली पोलीस MTS भरती निकाल
•  JEE (Advanced) निकाल
• IDBI बँकेत 800 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल

टिप्पणी पोस्ट करा

Previous Post Next Post