माप ओलांडून आले होते The measurements had come across


तो तिला म्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे”
ती म्हणाली “पोळी करपेल, थांब जरा राहू दे”
तो म्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केला तर?”
ती म्हणाली ”आई रागावतील, दूध उतू गेलं तर?”
“ठीक आहे मग दुपारी फिरून येऊ, खाऊ भेळ”...
“पिल्लू येईल शाळेतून, पाणी यायची तीच वेळ”
“बरं मग संध्याकाळी आपण दोघेच पिक्चर ला जावू”
“नको आज काकू यायच्यात, सगळेजण घरीच जेवू”
“तुझ्यामुळे गेली माझी चांगली सुट्टी फुकट”
“बघं तुझ्या नादामध्ये भाजी झाली तिखट”
"आता मात्र तो हिरमुसला, केली थोडी धुसफूस”
ऐकू आली त्याला सुद्धा माजघरातून मुसमुस”
"सिगरेट पेटवत, एकटाच तो निघून गेला चिडून”
"डोळे भरून बघत राहिली ती त्याला खिड़की आडून”
”दमला भागला दिवस संपला तरी अबोला संपेना”
”सुरवात नक्की करावी कुठून दोघांनाही कळेना”
”नीट असलेली चादर त्याने उगीच पुन्हा नीट केली”
”अमृतांजन ची बाटली तिच्या उशाजवळ ठेवून दिली”
”तिनेच शेवटी धीर करून अबोला संपवला”
“रागावलास न माझ्यावर?”
आणि तो विरघळला।
“थोडासा..” त्याने सुद्धा कबूल केला आपला राग”
”ती म्हणाली “बाहेर जाऊन किती सिगरेट्स ओढल्यास सांग”
“माझी सिगरेट जळताना तुझ जळणं आठवलं”
”छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी जीव जाळणं आठवलं”
”अपेक्षांच ओझ तू किती सहज पेललसं”
”सगळ्यांच सुख दुःख तळहातावर झेललसं…”
”तुला नाही का वाटत कधी मोकळ मोकळ व्हावसं”
”झटकून सगळी ओझी पुन्हा तुझ्या जगात जावंस?”
“बोललास हेच पुरे झालं… एकच फ़क्त विसरलास…”
”माप ओलांडून आले होते, मी-तू पण तेव्हाच गळलं”
”माझं जग तुझ्या जगात तेव्हाच नाही का विरघळलं?”