Adsense

मी मला आवडते बस्स अजून काय हवे.? | Blog Post by Sangieta Devkar


आज मी लवकरच जिम ला पोहचले होते. अजून कोणी आले नव्हते म्हणजे सकाळ च्या बॅच ची थोडी मुलं होती पण लेडीज कोणी अजून आल्या नव्हत्या. मी खिडकी तुन बाहेर पहात होते तसे ही आज झूम्बा क्लास होता. सरांना यायला वेळ होता मी बाहेर निरीक्षण करत होते. खूप वर्दळ होती रोडवर ,लहान मुले ,स्त्रिया पुरुष सगळे आप आपल्या तंद्रीत मधून जाणाऱ्या बसेस गाड्या गर्दीच गर्दी..एके ठिकाणी काही कॉलेज वरून येणाऱ्या मुली दिसल्या किती छान होत्या त्या ! त्या चौघी होत्या सगळ्या स्लिमट्रिम सुंदर मस्त हसत गप्पा मारत निघाल्या होत्या. मला त्यांना पाहून त्यांचा हेवा वाटला. या कशा स्लिम आहेत आणि मी एक इतकं वजन घेऊन वावरते आहे. गेली वर्ष भर जिम करते पण काही फरक दिसत नाही. मला खूप वाईट वाटले. मी उदास झाले.


इतक्यात गुड मॉर्निग पूर्वा म्हणत सर आत आले. मी वळून मागे पहात बोलले गुड मॉर्निंग सर. पण सरांना समजले माझा चेहरा पाहून की काही तरी बिनसले आहे. सर म्हणाले व्हॉट हॅपन पूर्वा व्हाय यु लूकिंग अपसेट? मी म्हणाले काही नाही सर असच. पण सर म्हणाले काय असेल ते बोल पूर्वा आय कॅन हेल्प यु. मी म्हणाले सर मी गेली वर्ष भर जिम करते पण वेट लॉस काहीच होत नाही सो आय फील अपसेट. ओह अग पूर्वा वेट लॉस व्हायला थोडा वेळ लागतो. प्रत्येकाची बॉडी कशी कोणत्या गोष्टीला किती रिसपॉंन्स देते हे लगेच च नाही सांगता येत. तुझे डायट ,एक्सरसाईज यांचा ताळमेळ बसने पण गरजेचे आहे. सरांना मध्येच तोडत पूर्वा म्हणाली ,सर मी प्रयत्न पण करते आहेच तुम्ही पहाता ना रोज,पण काही मुली किती स्लिम असतात मग मीच का अशी? तसे सर हसले आणि म्हणाले,पूर्वा जगात सगळ्याच गोष्टी सारख्या नसतात ना,आणि तुझे म्हनावे तितके ओव्हर वेट पण नाही हा तुला पीसीओडी चा त्रास आहे सो थोडं जास्त वेट आहे.-पण प्रॉपर डायट आणि एक्सरसाईज ने हे वेट पण कमी होईल पण तुला थोडा पेशन्स ठेवावा लागणार आहे.


पण म्हणून तू काही जाड आहे किंवा सुंदर दिसत नाहीस असा याचा अर्थ होत नाही. तू छान गाणं म्हणतेस तुझा आवाज सुंदर आहे. जॉब करत करत तू तुझा हा गाण्याचा छंद जपला आहेस हे पण काही कमी नाही. आणि यात काही तुझे वेट डिस्टर्ब तर करत नाही ना. मग का इतकी काळजी करतेस तू तुज्या करियर कडे लक्ष दे वेट हळू हळू होईल कमी. आणि अशी ही तू सुंदर दिसतेस . थँक यु सर पूर्वा आता बरीच सावरली होती. बाकीच्या मुली आल्या होत्या क्लास सुरू झाला. पूर्वा जिम नंतर ऑफिस ला जात असे. रोजचे हेच रूटीन होते . आणि शनिवार रविवार ती गाण्याचा क्लास ला जात असे. गाणं खूप आवडायचे तिला. आज ती गाण्याच्या क्लास ला गेली. मॅडम म्हणाल्या,मुलींनो एक बातमी आहे पुण्यात एक मोठा मयुझिक शो होणार आहे तर या शो मध्ये ज्यांना भाग घायचा आहे त्यांनी मला नावे सांगा आणि या शो मध्ये जिचा आवाज सुंदर असेल तिला एका चित्रपटात पार्श्वगायनाची संधी मिळणार आहे. सगळ्या जणी खुश झाल्या बऱ्याच जनींनी आपले नाव नोंदवले पूर्वा ने ही आपले नाव दिले. येत्या पंधरा दिवसांनी हा शो होणार होता. पूर्वा अगदी जोमाने याची तयारी करू लागली. तिला स्वहताला ही हे चांगले माहीत होते की तिचा आवाज खरच छान आहे. दुसऱ्या दिवशी ती जिम ला गेली आणि सरांना ही बातमी सांगितली. सरांनी तिला शुभेच्छा दिल्या चांगली तयारी कर म्हणाले. पूर्वा खूप खुश होती.आणि आज तो मोठा म्युझिक इव्हेंट सादर होणार होता.


पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियम वर हा कार्यक्रम होता.सगळा स्टेडियम लोकांनी भरला होता .संगीत क्षेत्रातील मोठं मोठे मान्यवर या कार्यक्रमाला येणार होते परीक्षक म्हणून. कार्यक्रम छान झाला. पूर्वाच्या गाण्याला वन्स मोअर मिळाला होता. तिचे गाणं खरंच छान झाले. पंधरा दिवसांनी या शो चा निकाल होता. पूर्वा जिम ला आली तेव्हा सरांनी तिच्या शो बद्दल विचारले ती खूप खुश होती.आज रविवार होता सो पूर्वा निवांत होती फक्त रविवारी ती थोडं लेट उठत असे. आज ही ती अजून बेड वरच लोळत होती. छान डिसेंम्बर ची थंडी होती . बेड वरून उठावेसे वाटत नव्हते तिला. अचानक तिचा फोन व्हॅबरेट झाला कोणा चा तरी कॉल येत होता. तिने नाखूशी नेच कॉल रिसिव केला.. आणि पलीकडील व्यक्तीचे संभाषण ऐकून एकदम बेड वर उठून बसली. तिला त्या म्युझिक शो मधून सिंगर म्हणून सिलेक्ट केले होते. ती आनंदात ओरडतच रुम च्या बाहेर आली. आई बाबांना ही गुड न्युज दिली. ते ही खुश झाले. पूर्वा ने जिम च्या सरांना कॉल लावला आणि ही न्यूज त्यांनी ही दिली. दुसऱ्या दिवशी ती जिम ला गेली आणि आश्चर्य सगळे तिची वाट पहात होते. सगळ्यांनी फुलांचा बुके आणला होता. सर पुढे आले आणि म्हणाले पूर्वा खूप खूप अभिनंदन तुझे. आणि तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा .ती म्हणाली थँक यु सर सो मच. सर्वांनी तिचे अभिनंदन केले. सर म्हणाले ,पूर्वा तुला त्या कार्यक्रमात कसे जज केले सांग,? ती म्हणाली म्हणजे काय सर मला नाही समजले. सर म्हणाले, तू तुज्या वेट वरून डिस्टर्ब झाली होतीस,मी इतर मुलीं सारखी स्लिम सुंदर का नाही असे तुला वाटत होते ना? मग सांग तुज्या या यशात तुझे वेट आड आले का? तू जशी आहेस तशी सर्वांना आवडलीस ना! तुज्या दिसण्या पेक्षा तुझा आवाज सुंदर आहे. मग तू कशी काय इरतरांशी तुलना करतेस? तुज्या या यशा समोर बाकी कोणतीच गोष्ट मोठी नाही हो ना? तशी पूर्वा म्हणाली हो सर मी चुकीचा विचार करत होते. माज्या कडे इतक्या सुंदर आवाजाची देणगी असताना मी स्वहताला कमी लेखत होते पण आता मला समजले की तुमच्या दिसण्या पेक्षा तुमचे गुण जास्त महत्वाचे ! तुम्ही जशा आहात तसेच लोकानी तुम्हाला स्वीकारले पाहिजे हेच खरे.


मग आता पूर्वा ची नवीन ओळख आहे पार्श्वगायिका पूर्वा ,गिव्ह हर बिग हँडस पिल्ज!! सर म्हणाले. आणि सर्वांनी खूप टाळ्या वाजवल्या.. पूर्वा साठी सरांनी केक ही आणला होता, त्यावर सिंगर पूर्वा असे लिहिले होते. पूर्वा ने केक कापला. सर्वांनी तिला पुन्हा शुभेच्छा दिल्या. पूर्वा खूप आनंदात होती. काही दिवसांपूर्वी तिच्या वाढत्या वजनाचे जे मळभ तिच्या मनात साचले होते ते आता पूर्णपणे निवळले होते. खरंच दिसणं वर वर च असत पण तुमचे गुण तुमची क्वालिटी हिच तुमची खरी ओळख असते हे तिला मनोमन पटले होते..

टिप्पणी पोस्ट करा

Previous Post Next Post