🧐 मास्तरांची ठाण्यात ड्युटी

बीड जिल्ह्यातील 330 शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने आता पोलिसांच्या स्वाधीन केलं आहे. …