उष्माघाताने मृत्यू; कामगारा पुण्याहून पायी निघाला

मानवत बतम्या :  पुण्याहून पायी गावाकडे मानवतला (जि. परभणी) जात असताना एका ऊसतोड कामगा…