🤰 अल्पवयीन मुलगी सुट्ट्यांमध्ये मामाकडे राहायला आली अन् गर्भवती झाली.

दारव्हा यवतमाळ : गावात एखादी मुलगी आली रे आली की, गावातील मुलांची नजर तिच्यावर जाते.…