4 विद्यार्थ्यां जुना सुतळी बॉ-म्ब फोडून त्यातून दारू बाहेर काढली. याचा वापर करून ते मोठा बॉम्ब बनविण्याचा प्रयत्न करीत होते.

राजस्थानमधील अलवर शहरात एक धक्कादायक घटना घडली. येथील पॉलिटेक्निकचा अभ्यास करणारे चार विद…