आपली वेबसाईट गुगलवर पहील्या पानावर कशि येईल ? Apali Website pahilya panavar kasi yeil

अपन आज शिकनार आहोत आपली वेबसाईट गुगलवर पहील्या पानावर कशि येईल ?  तर चला मग लगेच शिकुया ह…