संपामुळे बँकेची सर्व कामे ठप्प, ग्राहकांचे हाल

संपामुळे बँकेची सर्व कामे ठप्प, ग्राहकांचे हाल    ⚡ राष्ट्रीय बँकांच्या खासगीकरणाच्या व…